ไฟฟ้าทำงานอย่างไรและจะสังเกตได้อย่างไร โฟลว์มิเตอร์